SKØR

Storkøbenhavns Rideklub, er hjemmehørende i Egedal kommune. 

Klubben blev stiftet i 2013.

Ved arrangementer lejer vi os ind på Brydegaarden i Ledøje. 

Vi hører til i distrikt 1 og er pr 1. januar 2024 optaget i vestegnssamarbejdet. 

Vi afholder et årligt stævne, med klubmesterskab  i dressur og spring.

Vi har en championatliste.

Mulighed for afholdelse af foredrag, kurser mm skriv en mail til bestyrelsen hvis du har en god ide.


Kontingent pr. år:

Voksne:            Kr. 265,-

Børn (0-16 år)  Kr. 140,-


Nordea: Reg: 2279  konto: 0726906483

Mobilepay 725545


Hvis du synes det er noget for dig og gerne vil være medlem, kan du sende en mail til: kasserer@skoer.dk


Bestyrelsen består af:


Formand: Sanne Seirup Hornecher

Næsteformand: Pernille Træholt

Kassere: Lone Helmo

Sekretær: Henriett Øster Lörincz

Bestyrelses medlem: Mia Mencke

Bestyrelses medlem:Christina Kjærgaard

Bestyrelses medlem Charlotte Sørensen

Suppleant Lene Larsen

Suppleant Camilla Leth

Revisor: Vicky Kristensen


Kontakt: 


Bestyrelsen:bestyrelse@skoer.dk


Formand:formand@skoer.dk


Kasserer:kasserer@skoer.dk


Stævneudvalg:staevne-udvalg@skoer.dk


Championatliste: championat@skoer.dk


Bredde-/aktivitetsudvalg:bredde@skoer.dk